oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

 

VYVĚŠENO     SŇATO          NÁZEV

_____________________________________________________________________________________________

11. 03. 2021      31.03. 2022        2. rozpočtové opatření v roce 2021
  11. 03. 2021      31.03. 2022        Veřejná vyhláška - doručení písemnosti - Lukáš Wolker
  04. 03. 2021      19. 03. 2021       Územní rozhodnutí - Infos, páteřní opt. síť Lutotín-Zdětín
  01. 03. 2021      31. 03. 2021       Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů a roce 2021 v České republice
  01. 03. 2021      30. 04. 2021       Záměr na pronájem části parcely 887/2 na umístění boxu služby Zásilkovna
  18. 02. 2021      31. 03. 2023       Schválený rozpočet Mikroregionu Kostelecko na rok 2021
  15. 02. 2021      31.03. 2022        1. rozpočtové opatření v roce 2021
  11. 02. 2021      31. 12. 2021        Usnesení ZO č. 1/2021 z 02. 02. 2021 
  11. 02. 2021      01. 03. 2021        VV - oznámení o zahájení spol. stav. a územ. řízení na rozš. vodov.
  25. 01. 2021      03. 02. 2021       Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2021 
  20. 01. 2020       20. 02. 2020       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o  svobodném
                                                             přístupu k informacím

  15. 01. 2021      31.03. 2021        12. rozpočtové opatření v roce 2020
  13. 01. 2021      29. 01. 2021        VV oznámení zahájení ÚŘ - Infos, páteřní opt. síť Lutotín-Zdětín
  04. 01. 2021      31. 03. 2022        Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MŠ Bílovice-Lutotín p. o. na rok 2021
  04. 01. 2021      31. 03. 2022        Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2021
  04. 01. 2021      31. 03. 2022        Informace o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2021
  04. 01. 2021      31. 03. 2020        OZV 1/2020 vyhláška o  místním klidu
  04. 01. 2021      20. 01. 2021        Stanovení místní úpravy provozu - křižovatka Bílovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27. 12. 2020      31. 01. 2021        Usnesení ZO č. 7/2020 z 17. 12. 2020 
  09. 12. 2020      18. 12. 2020        Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2020
  04. 12. 2020      31. 03. 2021        Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kostelecko
  04. 12. 2020      31. 03. 2021        Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na r. 2021
  04. 12. 2020      22. 12. 2020        Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2020
  02. 12. 2020      31. 12. 2020        Návrh rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín, p.o. na rok 2021
  02. 12. 2020      31. 12. 2020        Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2021
  25. 11. 2020      31. 12. 2020        11. rozpočtové opatření v roce 2020   
  11. 11. 2020      31. 12. 2020        10. rozpočtové opatření v roce 2020
  26. 10. 2020      03. 11. 2020         Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2020
  22. 10. 2020      07. 11. 2020         Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
  21. 10. 2020      31. 12. 2020        9. rozpočtové opatření v roce 2020
  12. 10. 2020      31. 12. 2020        Usnesení ZO č. 6/2020 z 2. 11. 2020 
  21. 09. 2020      31. 12. 2020        8. rozpočtové opatření v roce 2020
  21. 09. 2020      31. 12. 2020        7. rozpočtové opatření v roce 2020
  19. 09. 2020      19. 10. 2020       Usnesení ZO č. 5/2020 z 9. 9. 2020
  09. 09. 2020      24. 09. 2020       Územní rozhodnutí  - vodovodní přípojky Bílovice
  08. 09. 2020       04. 10. 2020      Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů ve dnech 2-3.10.2020
  01. 09. 2020      10. 09. 2020       Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2020
  12. 08. 2020      13. 08. 2023       VS o posk. neinv. transferu
  11. 08. 2020      17. 08. 2020       Oznámení o změně termínu taneční zábavy
  29. 07. 2020      14. 08. 2020       Oznámení o zahájení územního    řízení - vodovodní přípojky Bílovice
  29. 07. 2020      14. 08. 2020       VV MZe - opatření obecné povahy vč. přílohy
  27. 07. 2020      04. 10. 2020       Stanovení minim. počtu členů okrskové volební komise pro volby do zast. krajů
  27. 07. 2020      04. 10. 2020       Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zast. krajů
  27. 07. 2020      04. 10. 2020      Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zast. krajů
  20. 07. 2020      31. 12. 2020        5. rozpočtové opatření v roce 2020
  20. 07. 2020      31. 12. 2020        6. rozpočtové opatření v roce 2020
  12. 07. 2020      12. 08. 2020        Usnesení ZO č. 4/2020 z 2. 7. 2020
  24. 06. 2020      03. 07. 2020        Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2020
  22. 06. 2020      31. 12. 2020        4. rozpočtové opatření v roce 2020
  17. 06. 2020       03. 07. 2020       VV schválení - Kanalizační řád
  01. 06. 2020      03. 07. 2020        Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 39 v Bílovicích   
  24. 05. 2020      30. 06. 2021        Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2019
  - příloha k účetní závěrce
  - rozvaha MK 2019
  - výkaz 2-12M
  - výkaz zisku a ztráty
  - závěrečný účet MK 2019 FIN
  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  11. 05. 2020       27. 05. 2020       VV Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád
  11. 05. 2020      31. 12. 2020        3. rozpočtové opatření v roce 2020 
  02. 05. 2020      02. 06. 2020        Usnesení ZO č. 3/2020 z 22. 4. 2020
  26. 04. 2019       28.05. 2019        Závěrečný účet  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2019 
  22. 04. 2020      28. 05. 2020        Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitostí
  14. 04. 2020      23. 04. 2020        Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2020 
  07. 04. 2020       07. 05. 2020       VV Opatření obecné povahy  -  MZe - odb. hosp. úpravy lesa
  30. 03. 2020      31. 12. 2020        2. rozpočtové opatření v roce 2020
  30. 03. 2020      30. 06. 2021        Schválený závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh

- Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín

- Výkaz zisku a ztráty 2019 - Obec Bílovice-Lutotín

- Rozvaha 2019 - Obec Bílovice-Lutotín

- Příloha 2019 - Obec Bílovice-Lutotín

- Závěrečný účet za rok 2019  - Obec Bílovice-Lutotín

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín

- Výkaz zisku a ztrát MŠ

- Rozvaha MŠ

- Příloha MŠ

  24. 03. 2020      09. 04. 2020       Záměr na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 65 v Lutotíně
  22. 03. 2020      22. 04. 2020       Usnesení ZO č. 2/2020 z 12. 3. 2020 
  18. 03. 2020      30. 04. 2020       Nařízení k používání ochranných roušek
  14. 03. 2020      31. 03. 2020       Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
  14. 03. 2020      31. 03. 2020        Oznámení o uzavření Mateřské školky v Bílovicích
  12. 03. 2020      12. 04. 2020         Hraniční obce.
                                                         Mimořádné opatření.
                                                         Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
                                                         Sbírka zákonů č. 30
                                                         Sbírka zákonů č. 31
                                                         Znovu zavedení ochrany vnitřních hranic.
  04. 03. 2020      31. 03. 2020        Informace občanům k tématu koronavirus.
  04. 03. 2020      13. 03. 2020        Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2020
  02. 03. 2020      31. 12. 2020        1. rozpočtové opatření v roce 2020
  26. 02. 2020      16. 03. 2020        Záměr na prodej pozemku 1/2020 v KÚ Bílovice
  13. 02. 2020      14. 03. 2020        Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh
          - Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín
          - Výkaz zisku a ztráty 2018 - Obec Bílovice-Lutotín
          - Rozvaha 2019 - Obec Bílovice-Lutotín
          - Příloha 2019 - Obec Bílovice-Lutotín
          - Závěrečný účet za rok 2019  - Obec Bílovice-Lutotín
          - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín
          - Výkaz zisku a ztrát MŠ
          - Rozvaha MŠ
          - Příloha MŠ
  10. 02. 2020      25. 02. 2020       Informace E.On 
  06. 02. 2020      08. 03. 2020        Usnesení ZO č. 1/2020 z 4. 2. 2020 
  24. 01. 2020      05. 02. 2020        Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2020 
  10. 01. 2020       31. 03. 2021       Schválený rozpočet Mikroregionu Kostelecko na r. 2020
  10. 01. 2020       26. 01. 2020       Územní rozhodnutí - vodovodní přípojky Lutotín

08. 01. 2020       08. 02. 2020       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o
                                                             svobodném přístupu k informacím

01. 01. 2020      31. 03. 2021       Schválený rozpočtový výhled obce Bílovice-Lutotín na roky  2021-2024

01. 01. 2020      31. 03. 2021       Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MŠ Bílovice-Lutotín p. o. na rok 2020

01. 01. 2020      31. 03. 2020        OZV 3/2019 vyhláška o  místním klidu

01. 01. 2020      31. 03. 2021       Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2020

01. 01. 2020      31. 03. 2020        7. rozpočtové opatření v roce 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 12. 2019      27. 01. 2020        Usnesení ZO č. 6/2019 z 17. 12. 2019

18. 12. 2019      31. 03. 2020        OZV 1/2019 vyhláška o místním poplatku za komunální odpady

18. 12. 2019      31. 03. 2020        OZV 2/2019 vyhláška o  místním poplatku ze psů

13. 12. 2019      31. 03. 2020        6. rozpočtové opatření v roce 2019

09. 12. 2019      18. 12. 2019        Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2019

09. 12. 2019      31. 12. 2022        Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro lesy, kterým se doplňuje OOP MZe ze dne 3.4.2019

02. 12. 2019      31. 12. 2019        Návrh rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín, p.o. na rok 2020

02. 12. 2019      31. 12. 2019        Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2020

02. 12. 2019      31. 12. 2019        Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024

29. 11. 2019      15. 12. 2019        Ozn. zahájení stav. říz. - Vodovodní přípojky Lutotín

29. 11. 2019      18. 12. 2019        Návrh střednědobého výhledu Vodovodu Pomoraví 2020-2022

29. 11. 2019      18. 12. 2019        Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2020

25. 11. 2019      31. 03. 2020        Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na r. 2020

04. 11. 2019      31. 03. 2020        5. rozpočtové opatření v roce 2019

04. 11. 2019      20. 11. 2019         Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

27. 10. 2019      27. 11. 2019        Usnesení ZO č. 5/2019 ze 17. 10. 2019

14. 10. 2019      15. 11. 2019        Veřejná vyhláška - Vyhodnocení územního plánu obce Hluchov

                                                                 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hluchov

                                                                 - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUCHOV v uplynulém období 2014-2019

                                                                 - Změna č. 1 Územního plánu Hluchov

09. 10. 2019      18. 10. 2019        Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2019

25. 09. 2019      31. 03. 2020        4. rozpočtové opatření v roce 2019

19. 08. 2019      04. 09. 2019        Opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví  vč. příloh

07. 08. 2019      07. 09. 2019        Usnesení ZO č. 4/2019 z 6. 8. 2019

29. 07. 2019      07. 08. 2019        Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2019

29. 07. 2019      31. 03. 2020        3. rozpočtové opatření v roce 2019

24. 07. 2019      09. 08. 2019        Územní rozhodnutí - Obnova VO Bílovice + opt. síť

21. 07. 2019      21. 08. 2019        Usnesení ZO č. 3/2019 ze 11. 7. 2019

11. 07. 2019      26. 07. 2019        STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

03. 07. 2019      12. 07. 2019        Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2019

13. 06. 2019      01. 07. 2019        Záměr na prodej pozemku 9/2019 v KÚ Bílovice

13. 06. 2019      31. 03. 2020        2. rozpočtové opatření v roce 2019

13. 06. 2019      01. 07. 2019       VV - Kanalizace Lutotín - oprava

31. 05. 2019      17. 06. 2019        Oznámení o zahájení územního řízení - Bílovice, obnova VO a optického vedení Bílovice - Lutotín

22. 05. 2019      22. 06. 2019        Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019

22. 05. 2019      07. 06. 2019        Opatření obecné  povahy - stanovení místní úpravy provozu

20. 05. 2019      30. 06. 2020        Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2018

                                                                 - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha MK 2018

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                 - závěrečný účet MK 2018

                                                                  - zpráva o hospodaření MK 2018

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

20. 05. 2019       05. 06. 2019       VV Opatření obecné povahy  - Bobr evropský

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 1/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 2/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 3/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 4/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 5/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 6/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 7/2019 v KÚ Bílovice

15. 05. 2019       12. 07. 2019       Záměr na prodej pozemku 8/2019 v KÚ Bílovice

07.05. 2019        23. 05. 2019       Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna č.2 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín

06. 05. 2019       26. 05. 2019       Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24-25.5.2019

06.05. 2019        30. 06. 2020       Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 ,  včetně příloh:

                                                                  - Závěrečný účet za rok 2018

                                                                  - Výkaz FIN 2-12

                                                                  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

                                                                  - Rozvaha 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

                                                                  - Příloha 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

06. 05. 2019       31.03. 2020      1. rozpočtové opatření v roce 2019

03. 05. 2019       20.05. 2019        Oznámení o návrhu - Přírodní památka Na hůrkách

26. 04. 2019       28.05. 2019        Závěrečný účet  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2018,  včetně příloh:

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz FIN 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty VZZ2018

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - závěrečný účet - podrobně

                                                                  - příloha 2018

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

18. 04. 2019       19. 05. 2019      Usnesení ZO č. 2/2019 ze dne 17. 4. 2019

15. 04. 2019       01. 05. 2019      VV Návrh opatření obecné povahy  - Bobr evropský

09. 04. 2019       18. 04. 2019      Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2019

04. 04. 2019       31. 12. 2022      VV MZe - Opatření obecné povahy - Opatření odchylná od lesního zákona

03. 04. 2019       26. 05. 2019      Jmenování zapisovatelů okrsk, vol. kom. pro volby do EP ve dnech 24-25.5.2019

03. 04. 2019       26. 05. 2019      Informace o sídle a počtu volebních okrsků pro vol. obv. Bílovice a Lutotín pro volby do EP konané ve

                                                          dnech 24-25.5.2019

25. 03. 2019       26. 05. 2019      Stanovení minimálního počtu členů okrsk. vol. kom. pro volby do EP ve dnech 24-25.5.2019

18. 03. 2019       04. 04. 2019       VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

11. 03. 2019       07. 04. 2019       Usnesení ve věci úmrtí T. M.

26. 02. 2019      17. 04. 2019        Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

- Rozvaha 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

- Příloha 2018 - Obec Bílovice-Lutotín

- Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztrát MŠ

18. 02. 2019       09. 03. 2019       Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.3.2019

06. 02. 2019       22. 02. 2019       Územní rozhodnutí - Bílovice, kabel NN

06. 02. 2019       07. 03. 2019       Usnesení ZO č. 1/2019 ze dne 31. 1. 2019

23. 01. 2019       01. 02. 2019       Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2019

21. 01. 2019       22. 02. 2019       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném

                                                           přístupu k informacím

21. 01. 2019       20. 02. 2019       8. rozpočtové opatření v roce 2018

16. 01. 2019       31. 12. 2019       Schválený rozpočet mikroregionu Kostelecko na rok 2019

11. 01. 2019       31. 12. 2019       Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2019

11. 01. 2019       19. 02. 2019       Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o změně č. 2 Územního plánu Bílovice - Lutotín

                                                              > ÚZEMNÍ PLÁN BÍLOVICE - LUTOTÍN - ZMĚNA 2

06. 01. 2019       06. 02. 2019       Usnesení ZO č. 7/2018 ze dne 27. 12. 2018

02. 01. 2019       31. 01. 2019       Cena vody na r. 2019 na Prostějovské části VP

02. 01. 2019       31. 01. 2019       Informace o tvrdosti vody na Prostějovské části VP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 12. 2018        31. 1. 2019        7. rozpočtové opatření v roce 2018

19. 12. 2018       28. 12. 2018       Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2018

18. 12. 2018       03. 01. 2019       Společné územní a stavební povolení chodníky Bílovice

12. 12. 2018       28. 12. 2018       SÚ oznámení o zahájení územního řízení - Bílovice kabel NN

11. 12. 2018       28. 12. 2018        Návrh rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín, p.o. na rok 2019

10. 12. 2018       28. 12. 2018        Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2019

01. 12. 2018       19. 12. 2018        Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2019

30. 11. 2018       18. 12. 2018        Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko

12. 11. 2018       28. 11. 2018        Rozhodnutí - odlov nepůvodních druhů

11. 11. 2018       31. 12. 2018        Usnesení z ustavujícího ZO č. 6/2018 z 1. 11. 2018

05. 11. 2018       21. 11. 2018        Oznámení o zahájení spol. řízení - Chodníky Bílovice

24. 10. 2018       31. 12. 2018        6. rozpočtové opatření v roce 2018

24. 10. 2018       31. 12. 2018        5. rozpočtové opatření v roce 2018

23. 10. 2018       02. 11. 2018        Pozvánka na ustavující zasedání ZO č. 6/2018

17. 10. 2018       01. 11. 2018        Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 79 v Lutotíně

14. 10. 2018       14. 11. 2018        Usnesení ZO č. 5/2018 ze dne 4. 10. 2018

26. 09. 2018       05. 10. 2018        Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2018

19. 09. 2018       05. 10. 2018        Záměr na pacht pozemku p. č. 246/2 v KÚ Bílovice

15. 09. 2018       31. 12. 2018        4. rozpočtové opatření v roce 2018

06. 09. 2018       07. 10. 2018        Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a voleb do Senátu Parlamentu ČR

27. 08. 2018       29. 09. 2018        Usnesení ZO č. 4/2018 ze 17. 8. 2018

25. 08. 2018       07.10.  2018        Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstvech obcí a senátní volby

15. 08. 2018       21. 09. 2018        Veřejná vyhláška o veřejném projednání aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

09. 08. 2018       18. 08. 2018        Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2018

09. 08. 2018       07. 10. 2018       Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

06. 08. 2018       18. 08. 2018        Výzva k pod. nab. na realizaci akce - Demolice objektu č.p. 25 v Bílovicích

03. 08. 2018       07. 10. 2018        Stanovení minim. počtu členů okrskové volební komise

17. 07. 2018       08. 10. 2018        Oznámení - komunální volby v roce 2018

09. 07. 2018       31. 12. 2018        3. rozpočtové opatření v roce 2018

09. 07. 2018       09. 08. 2018        Usnesení ZO č. 3/2018 z 29. 6. 2018

04. 07. 2018       06. 08. 2018        Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v Bílovicích

04. 07. 2018       20. 07. 2018        Veřejná vyhláška Magistrátu města PV - oznámení o zahájení řízení  ve věci odlovu nepůvodních druhů

04. 07. 2018       20. 07. 2018        Veřejná vyhláška Magistrátu města PV - usnesení o stanovení lhůty ve věci odlovu nepůvodních druhů

21. 06. 2018       30. 06. 2018        Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2018

08. 06. 2018       30. 06. 2018        Záměr na prodej pozemku p.č.258/5 v KÚ Lutotín

08. 06. 2018       30. 06. 2018        Záměr na prodej pozemku p.č.420/3 v KÚ Lutotín

06. 06. 2018       21. 06. 2018        Poptávka realizace obnovy "Pomníku obětem válek v Bílovicích" + formulář nabídky

04. 05. 2018       20. 06. 2018        Seznam přijatých dětí do mateřské školy Bílovice-Lutotín

19. 05. 2018       28.06.. 2018        Závěrečný účet  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2017,  včetně příloh:

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz FIN 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty VZZ2017

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - příloha

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

25..05.. 2018        30. 06. 2019        Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2017“

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o hospodaření

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

24.05. 2018        25. 06. 2018        Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů MŠ

17.05. 2018        31. 12. 2018        2. rozpočtové opatření v roce 2018

16.05. 2018       30.. 06. 2019        Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 ,  včetně příloh:

                                                                  - Závěrečný účet za rok 2017

                                                                  - Výkaz FIN 2-12

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty

                                                                  - Rozvaha - bilance 12 2017

                                                                  - Příloha ÚSC

                                                                  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - Rozvaha MŠ 2017

                                                                  - Příloha č.5 k vyhl. č. 410/2009 MŠ

                                                                  - Inventura MŠ k 31.12.2017

 

16.05. 2018        16. 06. 2018        Oznámení pověřence

16.05. 2018        17. 06. 2019        Schválená účetní závěrka  obce za rok 2017  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz zisku a ztráty obce

                                                                  - protokol o schválení účetní závěrky obce za r. 2017

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                                                  - zápis o kontrole dle zákona 320_2001

                                                                  - inventarizační soupis obce k 31.12.2017

16.05. 2018        17. 06. 2018        Schválená účetní závěrka MŠ Bílovice za rok 2017  včetně příloh:

                                                                   - protokol o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017

                                                                   - rozvaha

                                                                   - výkaz zisku a ztráty

                                                                   - příloha k MŠ za rok 2017

                                                                   - inv. zpráva o provedené inv. majetku MŠ k 31.12.2017

                                                                   - zápis z kontroly MŠ provedené na základě zákona č.320_2001 S

14. 05. 2018       31. 05. 2018        VV rozhodnutí - stav. pov kanalizace Bílovice

06. 05. 2018       07. 06. 2018        Usnesení ZO č. 2/2018 z 26. 4. 2018

30. 04. 2018       15. 05. 2018        VV rozhodnutí - stav. pov kanalizace Lutotín

26. 04. 2018       27. 06. 2018        Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v Bílovicích a jeho vyložení k veřejnému

                                                            nahlédnutí

18. 04. 2018       27. 04. 2018        Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2018

11. 04. 2018       12. 05. 2018         Informace o kvalitě vody  v Pv části vodovodu Pomoraví

06. 04. 2018       07.​​ 05. 2018         Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:

                                                                  - Závěrečný účet za rok 2017

                                                                  - Výkaz FIN 2-12

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty

                                                                  - Rozvaha - bilance 12 2017

                                                                  - Příloha ÚSC

                                                                  - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

                                                                  - Výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - Rozvaha MŠ 2017

                                                                  - Příloha č.5 k vyhl. č. 410/2009 MŠ

                                                                  - Inventura MŠ k 31.12.2017

 

09. 04. 2018       25. 04. 2018        Záměr na prodej pozemku p.č.63 v KÚ Bílovice

26. 03. 2018        31. 12. 2018       1. rozpočtové opatření v roce 2018

23. 03. 2018        10. 04. 2018      VV -oznámení o zahájení řízení k vyd. stav. pov.  vod. díla "Kanalizace Bílovice"

16. 03. 2018        17. 04. 2018      Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

08. 03. 2018        24. 03. 2018      Usnesení č.1/2018

07. 03. 2018        23. 03. 2018      VV -oznámení o zahájení řízení k vyd. stav. pov.  vod. díla "Kanalizace Lutotín"

16. 02. 2018        27. 02. 2018      Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2018

14. 02. 2018        27. 02. 2018       Zadávací dokumentace "Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín"

08. 02. 2018        26. 04. 2018       Záměr prodeje pozemku 598/2 v KÚ Lutotín

08. 02. 2018        27. 02. 2018       Záměr prodeje pozemku 246/1 v KÚ Bílovice

25. 01. 2018        28. 02. 2018       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném
                                                              přístupu k informacím

16. 01. 2018        16. 02. 2018       9. rozpočtové opatření v roce 2017

08. 01. 2018       31. 12. 2018        Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2018

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Schválený rozpočet MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2018

07. 01. 2018        07. 02. 2018      Usnesení ZO č. 8/2017 z 28. 12. 2017

03. 01. 2018        31. 12. 2018      Rozpočet mikroregionu Kostelecko na rok 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 12. 2017       27. 01. 2018       Oznámení o místě a době konání prezidentské volby

12. 12. 2017        29. 12. 2017      Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2017

12. 12. 2017        31. 12. 2017      Veřejná vyhláška o zařazení místních komunikací do kategorií

12. 12. 2017        31. 12. 2017      Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2018

12. 12. 2017        31. 12. 2017      Informace k návrhu rozpočtu na rok 2018 dle zákona č. 23/2017

12. 12. 2017        19. 12. 2017      Pozvánka na zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR

11. 12. 2017        30. 12. 2017       Návrh rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

11. 12. 2017        31. 12. 2020       Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020

11. 12. 2017        31. 12. 2017       8. rozpočtové opatření v roce 2017

01. 12. 2017        20. 12. 2017       Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na r. 2018

30. 11. 2017        31. 12. 2017       Usnesení ZO č. 7/2017 z 20. 11. 2017

13. 11. 2017       27. 01. 2018        Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro prezidentské volby

13. 11. 2017       27. 01. 2018        Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro prezidentské volby

24. 11. 2017       27. 12. 2017        Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na rok 2018

15. 11. 2017       01. 12. 2017        Rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace Bílovice"

15. 11. 2017       31. 12. 2017        7. rozpočtové opatření v roce 2017

12. 11. 2017       21. 11. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2017

10. 11. 2017       27. 01. 2018        Stanovení min. počtu členů volební komise

25. 10. 2017       31. 12. 2017        6. rozpočtové opatření v roce 2017

09. 10. 2017       30. 10. 2017        Oznámení o zahájení územního řízení Kanalizace Bílovice

04. 10. 2017       22. 10. 2017        Informace o době a místě konání voleb

19. 09. 2017       31. 12. 2017        IV. rozpočtové opatření v roce 2017

25. 09. 2017       31. 12. 2017        V. rozpočtové opatření v roce 2017

17. 09. 2017       17. 10. 2017         Usnesení ZO č. 6/2017 ze 7. 9. 2017

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k pozemku 300/1 v KÚ Bílovice

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k zem. poz. v KÚ Bílovice

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k zem. poz. v KÚ Lutotín

30. 08. 2017       08. 09. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2017

24. 08. 2017       24. 09. 2017        Usnesení ZO č. 5/2017 z 14. 8. 2017

21. 08.20176      22. 10.2017        Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do Parlamentu České republiky

21. 08. 2017       22. 10. 2017        Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21. 08. 2017       22. 10. 2017        Stanovení min. počtu členů volební komise

19. 08. 2017       30. 09. 2017        Veřejná sbírka za účelem shromáždění finančních prostředků pro pomoc občanům z č. p. 78 v Lutotíně
                                                               postižených požárem RD

07. 08. 2017       15. 08. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2017

08. 08. 2017       25. 08. 2017        Záměr prodeje pozemku 1267 v k. ú. Bílovice

01. 08. 2017       31. 12. 2017        III. rozpočtové opatření v roce 2017

31. 07. 2017       16. 08. 2017        Veřejná vyhláška - Změna č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

31. 07. 2017       31. 08. 2017        Usnesení ZO č. 4/2017 z 21. 7. 2017

19. 07. 2017       31. 12. 2017        II. rozpočtové opatření v roce 2017

13. 07. 2017       24. 07. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2017

22. 06. 2017       20. 09. 2017        Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku 312/5 v KÚ Bílovice.

06.06. 2017        30. 06. 2017         Schválená účetní závěrka obce Bílovice- Lutotín za rok 2016  včetně příloh:

                                                                   - protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016

                                                                   - rozvaha

                                                                   - výkaz zisku a ztráty

                                                                   - příloha za rok 2016

                                                                   - inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31.12                                       
                                                                    - zápis z kontroly provedené na základě zákona č.320_2001 Sb

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 

06.06. 2017      30. 06. 2017         Schválená účetní závěrka MŠ Bílovice za rok 2016  včetně příloh:

                                                                   - protokol o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2016

                                                                   - rozvaha

                                                                   - výkaz zisku a ztráty

                                                                   - příloha k MŠ za rok 2016

                                                                   - inv. zpráva o provedené inv. majetku MŠ k 31.12.2016

                                                                   - zápis z kontroly MŠ provedené na základě zákona č.320_2001 S

 

05. 06. 2017        31. 12. 2020        Oznámení rozpočet a rozpočtový výhled Mikroregionu Kostelecko

 

22. 05. 2017       31. 12. 2017    I. rozpočtové opatření v roce 2017

21. 05. 2017       21. 06. 2017         Usnesení ZO č. 3/2017 z 11. 5. 2017

16. 05. 2017       05. 06. 2017         Závěrečný účet  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2016,  včetně příloh:

                                                                  - zpráva DSO VP 2016 - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva DSO VP 2016

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15. 05. 2017        30. 06. 2018             Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - rozvaha MŠ

                                                                  - výkaz zisku a ztráty obce

                                                                  - výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15. 05. 2017        26. 06. 2017          Veřejná vyhláška - oznámení řízení o změně č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

03. 05. 2017        12. 05. 2017          Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2017

03. 05. 2017        22. 05. 2017          Oznámení veřejnou vyhláškou aktualizace č.2b ZÚR OK

02. 05. 2017        05. 06. 2017          Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2016“,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o hospodaření

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

 

28. 04. 2017        10. 05. 2017    Energet.  úspory objektu SDH č.p.65 v Lutotíně" Z.D.  (zadávací dokumentace)

27. 04. 2017        30. 05. 2017         Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

25. 04. 2017        01. 06. 2017         Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ

24. 04. 2017        15. 05. 2017         Návrh -    Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - rozvaha MŠ

                                                                  - výkaz zisku a ztráty obce

                                                                  - výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

12. 04. 2017        29. 04. 2017         Nařízení stat. města Prostějov č.2/2017 o záměru zadat zpracování Lesních hospodářských osnov.

04. 04. 2017        06. 05. 2017    OZV 1/2017, kterou se stanoví  část společného školského obvodu ZŠ

05. 04. 2017        06. 05. 2017         Vodovod POMORAVÍ - rozpočtové oznámení

05. 04. 2017        06. 05. 2017         Vodovod POMORAVÍ - rozpočtový výhled

03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 214/3 v KÚ Bílovice

  03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 134/2 v KÚ Lutotín

  03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 258/5 v KÚ Lutotín

03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 420/3 v KÚ Lutotín

02. 04. 2017       31..12.. 2017         Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2017

  02. 04. 2017       31. 12.  2017         Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na roky 2018-2021

  02. 04. 2017        02. 05. 2017         Usnesení ZO č. 2/2017 z 23. 3. 2017

  23. 03. 2017        30. 04. 2017         Oznámení o zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovodu Pomor

  03. 03. 2017        30. 03. 2017         Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín 2018-2020

  15. 03. 2017        24. 03. 2017         Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2017

  07. 03. 2017        24. 03. 2017         Záměr koupě nemovitosti č. p. 24 v Lutotíně včetně pozemku parcelové číslo 118

  03. 03. 2017        30. 04. 2017        Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2017

  03. 03. 2017        30. 04. 2017        Navrh- Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílovice Lutotín na roky 2018 - 2021

  03. 03. 2017        08. 04. 2017         Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ v Kostelci na Hané

  30. 01. 2017        17. 03. 2017    Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

  30. 01. 2017        03. 03. 2017    Oznámení o zahájení projednávání změny č.1 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín

  25. 01. 2017        25. 02. 2017         Usnesení ZO č. 1/2017 z 24. 1. 2017

  20. 01. 2016        20. 02. 2017         Výroční zpráva obce za r. 2016 o poskytování informací

  16. 01. 2017        24. 01. 2017         Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2017

  11. 01. 2017        31. 01. 2017         Mimořádné veterinární opatření

  10. 01. 2017        31. 01. 2017         Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

  10. 01. 2017        31. 01. 2017         Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

  05. 01. 2017        31. 01. 2017         Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 35 (kadeřnictví) v Bílovicích

  05. 01. 2017        31. 01. 2017         Záměr prodeje nemovitosti č.p. 51 v KÚ Lutotín

  01. 01. 2017        01. 02. 2017         Usnesení ZO č. 7/2016 z 22. 12. 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14. 12. 2016        23. 12. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2016

  03. 12. 2016        04. 01. 2017         Usnesení ZO č. 6/2016 z 23. 11. 2016

  29. 11. 2016        16. 12. 2016         Návrh rozpočtu vodovodu Pomoraví na rok 2017

  15. 11. 2016        24. 11. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2016

  07. 11. 2016        30. 11. 2016         "Aktualizace č. 2b ZÚR OK a upraveného Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný

                                                                rozvoj území"

  07. 11. 2016        23. 11. 2016         Návrh rozpočtu mikroregionu Kostelecko na rok 2017

  09. 10. 2016        09. 11. 2016         Usnesení ZO č. 5/2016 z 5. 10. 2016

  27. 09. 2016        06. 10. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2016

  22. 09. 2016        08. 09. 2016         Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

  20. 09. 2016        21. 10. 2016         Záměr Ol. kraje bezúplatně převést nemovitý majetek.

  07. 09. 2016        15. 09. 2016         Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do krajského zastupitelstva.

  02. 09. 2016        03. 10. 2016         Usnesení č.4-2016

  24. 08. 2016        25. 09. 2016         Zápis finančního výboru Obce Bílovice-Lutotín č. 1-2016

  15. 08. 2016        24. 08. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2016

  08. 08. 2016        07. 10. 2016         Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  08. 08. 2016        07. 10. 2016         Stanovení min. počtu členů volební komise

  25. 07. 2016        24. 08. 2016         Dodatek návrhu zadání změny č.1 ÚP obce Bílovice-Lutotín

  25. 07. 2016        24. 08. 2016         Veřejná vyhláška - dodatek změny Územního plánu obce Bílovice-Lutotín

  25. 06. 2016        25. 07. 2016         Usnesení ZO č. 3/2016 z 16.6.2016

  08. 06. 2016        17. 06. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2016

  19. 05. 2016        09. 06. 2016         Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2015“, jehož  součástí je:

                                                                 - Zpráva Vodovodu Pomoraví za rok 2015

                                                                 - Výkaz                                                                    Rozva                                                                   Přílo                                                                 - - Výroční zpr                                                                    - - Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví za rok 2015

  12. 05. 2016        25. 05. 2016         "Výzva o zahájení zadávacího řízení" - Zadávací dokumentace hřiště Bílovice-Lutotín"

  09. 05. 2016        25. 05. 2016         Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2015“, jehož

                                                                  součástí je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015“

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o hospodaření

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

   20. 04. 2016        20. 05. 2016         Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v Bílovicích novým mapováním

   27. 03. 2016        27. 04. 2016         Usnesení ZO č. 2/2016 z 17.3.2016

   12. 02. 2016        29. 02. 2016         Rozhodnutí o zrušení TP - Veronika Zlámalová

   12. 02. 2016        29. 02. 2016         Rozhodnutí o zrušení TP - Petr Zlámal

   18. 03. 2016        31. 05. 2016         Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol kraje ...

   18. 03. 2016        03. 04. 2016         Návrh stanov spolku KaRaBíLe

   09. 03. 2016        18. 03. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2016

   29. 02. 2016        18. 03. 2016         Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2016

   25. 02. 2016        25. 03. 2016         Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2015 včetně příloh

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr směny pozemku parc. číslo 260/3 a pozemku parc. č. 308/19

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr směny pozemku parc. číslo 69/1 a pozemku parc. č. 93/1

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr prodeje pozemku parc. číslo 69/8

   18. 02. 2016        19. 03. 2016    Návrh zadání ZMĚNA č. 1 UP Bílovice - Lutotín

   15. 02. 2016        02. 03. 2016          Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

   18. 02. 2016        19.                   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního
                                                                  plánu Bílovice-Lutotín

   02. 02. 2016        02. 03. 2016    Výroční zpráva obce za r.2015 o poskytování informací

   01. 02. 2016        17. 02. 2016          Zveřejnění záměru na úpravu výše nájemného k NP Lutotín č. p. 79

   01. 02. 2016        17. 02. 2016          Zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. p.132 obchod Bílovice

   01. 02. 2016        29. 02. 2016          Usnesení ZO č.1/2016 z 26.1.2016

   14. 01. 2016        01. 02. 2016          Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Zlámala Petra

   14. 01. 2016        01. 02. 2016          Usnesení o ustanovení opatrovníka pí. Zlámalové Veroniky

   26. 01. 2016        08. 03. 2016          Zápis dětí do MŠ Bílovice

   18. 01. 2015        27. 01. 2016          Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2016"

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          VV OZŘ - zrušení TP paní V. Zlámalové

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          VV OZŘ - zrušení TP pana P. Zlámala

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          Pozvánka na semináře ke kotlíkovým dotacím

 

588 002 273

Lutotín