oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6.2021 a to ve výši 400,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 400,- Kč za objekt v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné."

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč s variabilním symbolem 1341 je splatný do 30.6.2021.  Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné."

Poplatek za odvádění odpadních vod v Lutotíně je ve výši 1650,-Kč/osoba/rok s variabilním symbolem 2111. Poplatek je splatný v hotovosti na OÚ nebo na účet obce č. 8323701/010 do 30.11.2021.

 

 

 

 

 

588 002 273

Lutotín