588 002 273

588 002 265

Lutotín

Bílovice

oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

Činnost klubu seniorů v Bílovicích – Lutotíně

 

6.2.2012 se konala členská schůze, přítomno bylo 29 členů. Minutou ticha jsme uctili památku našeho starosty Vojtěcha Šimányho, který nás nečekaně opustil 23.11.2011.Byla provedena volba nového výboru klubu seniorů. Složení výboru: Babiánková Věra, Burešová Zdena, Doleželová Marie, Ing. Jan Klička – starosta klubu, Svačinová Věra, Synková Anežka, Šmehlíková Vojtěška – hospodářka klubu.

 

9.3.2012 se konala na Žudru v Bílovicích tradiční oslava MDŽ. Na úvod vystoupily děti z MŠ pod vedením ředitelky pí. Aleny Šlézarové a učitelky pí. Hany Bašné. Děti nám zarecitovaly básničky, zazpívaly a zatančily. Vystoupení dětí bylo natáčeno videokamerou panem Janem Tomanem, starostou naší obce. Ženám byly předány kytičky. Členové klubu byli seznámeni s rámcovým plánem na rok 2012. Pohoštění připravily členky výboru, zákusky napekla paní Ludmila Bartošková, k tanci a poslechu nám hrál pan Faltýnek. Přítomno bylo 43 členů.

 

3.5.2012 se sešli členové klubu seniorů v klubovém zařízení obecního domu v Lutotíně. Členové byli seznámeni s trasou připravovaného zájezdu, současně byl proveden výběr členského příspěvku. Byly projednány návrhy na další akce klubu. Paní Zdena Burešová donesla na schůzi kroniku, kterou vytvořila z dodaných materiálů.

 

8.6.2012 se konal zájezd na Jižní Moravu. Navštívili jsme baziliku na Velehradě, prohlédli jsme si zámek Buchlovice, park a výstavu Fuksi v zámeckém skleníku. Za krásného počasí jsme si prohlédli Uherské Hradiště a občerstvili se v restauracích individuálně. Pozdě odpoledne jsme navštívili sklípek v Polešovicích. Ve sklípku jsme ochutnali různé druhy vín a za hudebního doprovodu pánů Doležela a Bureše jsme si zazpívali. Zájezdu se účastnilo 36 členů.

 

 23.8.2012 se konalo letní posezení na Žudru s opékáním a hudbou. Na harmoniku hrál a zpíval p. Bohumil Doležel. K němu se sborově připojili i členové klubu. Manželé Synkovi zajistili opékání přinesených masových produktů, výčep piva po celý večer zajišťoval p. Jaroslav Babiánek. Paní Vojtěška Šmehlíková přednesla zprávu o hospodaření klubu. Psezení se vydařilo. Byl krásný letní večer. Přítomno bylo 34 členů.

 

13.10.2012 se skupina 17 seniorů účastnila putování po Mutěnických vinohradech s ochutnávkou vín a burčáku. Počasí nám přálo.

 

23.11.2012 klub seniorů uspořádal tradiční závěrečný společenský večer s hudbou. K poslechu a tanci nám hrál pan Faltýnek. Členky výboru připravily občerstvení a paní Božena Staňková napekla zákusky. Starosta klubu seniorů seznámil členy s rámcovým plánem na rok 2013. V závěru večera bylo popřáno všem členům a jejich rodinám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2013. Bylo poděkováno všem členům klubu, kteří se zapojili do organizování a zajišťování akcí klubu. Klub má v letošním roce 47 členů.

 

   Závěrem děkuji zastupitelům obce a panu starostovi Janu Tomanovi za podporu činnosti klubu. Dále děkuji za pomoc členům SDH Bílovice, kteří nám zajišťují dopravy seniorů z Lutotína na večerní akce.

 

                                                                                                       starosta Klubu seniorů

                                                                                                              Ing. Jan Klička

 

 

Kontakt:

 

Starosta klubu seniorů:

 

Ing. Jan KLIČKA

 

Tel. : 606 755 910

 

TOPlist