588 002 273

Lutotín

oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

Činnost klubu seniorů v Bílovicích – Lutotíně

 

Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2020

 

Vážení spoluobčané,

 

klub seniorů byl založen v roce 2004. V současné době máme 39 členů. Proto bych chtěla poprosit naše občany přijďte mezi nás. Činnost našeho klubu se řídí heslem "chceme život prožít, ne však přežít".

 

            15.1.2020 se sešel výbor.  Z funkce starosty odstoupil Ing. Klička. Byl navržen Pavel Svačina. K projednání se výbor sešel v Lutotíně. Pan Svačila kandidátku nepřijal. Do funkce byla navržena Zdena Burešová.

 

            30.1. 2020 na členské schůzi byli členové seznámeni s návrhem činnosti na rok 2020 a zvolena Zdena Burešová starostkou klubu seniorů.

 

            13.2.2020 v 15:30 se konalo setkání s písničkou za doprovodu kytary. Pan Sýkora vyprávěl o hanácké ambasádě a do programu se členové zapojili a zazpívali si.

 

            20.2.2020 se konalo školení řidičů, které provedl pan Valenta z autoškoly. Seznámil se změnami a upozornil na časté nehody seniorů.

 

            5.3.2020 proběhla oslava MDŽ. Výbor připravil pohoštění, zákusky upekly členky z Lutotína, muži předali karafiáty. K tanci a sólo pro jubilantku paní Karlu Bartoškovou zahrál pan Faltýnek. Zástupci obce informovali o akcích, které v obci probíhají, a které se připravují. Na druhý den provedli pánové Babiánek, Kryl a Klička úklid.

 

            6.3.2020 byly všechny seniorky pozvány do MŠ v Bílovicích. Tato akce ve spolupráci s Komunitním centrem a MŠ, pojaté jako mezigenerační setkání a připomenutí MDŽ bylo velice hezké. Děti nás připraveným programem provedli bohatou činností v MŠ. Na šikovné děti budeme dlouho vzpomínat. Na závěr bylo připraveno pohoštění.

 

            Po této akci nás zasáhl koronavirus a život se v obci omezil. Po uvolnění se část seniorů účastnila 25.7.2020 svátku sv. Anny v Lutotíně.

 

            30.7.2020 se konalo opékání selete. Pan L. Tesař připravil dobré masíčko, které všem moc chutnalo a za to mu patří poděkování. K dobré zábavě přispěl M. Doležel hrou na harmoniku.

 

20.8.2020 ve spolupráci s Komunitním centrem Bílovice se uskutečnila výměna tipů a rad při zpracování ovoce a zeleniny. Pohoštěním byla ochutnávka marmelád a smoothie.

 

            V srpnu jsme připravili výlet vlakem na Bělecký mlýn. Pěšky jsme došli k Zámečku a ke studánce. Po dobrém obědě jsme spokojeně odjížděli domů.

 

            V závěru zprávy bych ráda poděkovala Ing. Kličkovi za osmileté vedení klubu seniorů. Dále zastupitelům obce Ing. Hochvaldovi a místostarostovi Smutnému za podporu naší činnosti. Poděkování patří i ochotným členům SDH za zajišťování dopravy seniorů z Lutotína do Bílovic na večerní akce. Rovněž děkuji ředitelce MŠ a učitelkám za vstřícnou spolupráci. Za ochotu a pomoc při zajišťování akcí děkuji také Petře Minářové z Komunitního centra a panu Valentovi za školení a jeho příspěvek z palírny.

 

            A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem členům za aktivní přístup a pomoc při organizaci akcí.

 

            Všem občanům naší obce přeji klidné a příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2021.

 

                                                                                                Zdena Burešová, starostka klubu seniorů

 

 

 

Kontakt:

 

Starosta klubu seniorů:

 

Ing. Jan KLIČKA

 

Tel. : 606 755 910

 

Činnost klubu seniorů Bílovice – Lutotín v roce 2019

TOPlist