588 002 273

588 002 265

Lutotín

Bílovice

oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

Zpráva o činnosti

 

    Sboru dobrovolných hasičů v Lutotíně za rok 2012 na Výroční valné hromadě konané dne     14.12.2012 od 19-ti hodin v Obecním domě v Lutotíně.

 

 

 

K dnešnímu dni, to je ke 14. prosinci 2012 žije v našem sboru 40 členů, z toho 34 mužů a 6 žen.Od 5 do 15 let máme 9 členů, od 15 do 30 let máme 4 členy, od 30 do 50 let 10 členů, od 50 do 60 let 6 členů a nad 60 let 11 členů.

 

Rok 2012 jsme zahájili netradičně a to postupnou přípravou na oslavu 90. výročí založení našeho sboru, které bylo naplánováno na 28. července 2012. 14. ledna jsme uskutečnili tradiční ples ve spolupráci se sbory z Bílovic a Kostelce na Hané. Potěšila nás velká účast, která napovídá, že se tento ples stal pro okolí významnou společenskou událostí a propagací sborů. Ve čtvrtek 19. ledna jsme oslavili významné 90. výročí našeho bratra pana Květoslava Vychodila, který je členem od roku 1942 což je úctyhodných 70 roků.

 

14. února se náš sbor zúčastnil školení prevence pro okrsky 10, 11 a 19 v Čechách pod Kosířem. Tématem školení byla činnost jednotek při povodních.

 

Následující měsíc 9. března se náš sbor zúčastnil školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se konalo opět v Čechách pod Kosířem.

 

V měsíci dubnu jsme se věnovali údržbě techniky, materiálu a následného úklidu naší zbrojnice.

 

V neděli 20. května letošního roku se okrsková soutěž v požárním sportu konala ve Zdětíně.Naše soutěžní družstvo mužů obsadilo po celkovém sečtení všech disciplín 3.místo.V jednotlivcích 100 metrů s překážkami se František Měchura umístil na krásném 3. Místě. Děkujeme našim reprezentantům, kteří se dali dohromady, připravili se na soutěž a na soutěži dobře vystupovali.

 

Koncem května se nám podařilo založit v našem sboru historicky první družstvo mladých hasičů ve složení: Barbora Čmeláková, Jiří Sumec, Jiří Kyselák, Jakub Toman, Martina Kyseláková, Vít Drápal, Tomáš Čmelák, Jan Toman a Vincent Drápal.

 

V sobotu 3. června jsme uspořádali v Lutotíně na hřišti dětský den, při kterém nám počasí přálo a sobotní odpoledne se vydařilo.

 

V polovině června jsme se podíleli na přípravě a průběhu okresního kola v požárním sportu, které se konalo 16. června v areálu Reálného gymnázia v Prostějově.

30. června se naši členové zúčastnili oslav 130. výročí založení sboru v Kostelci na Hané, kde provedli ukázku při hašení požáru koňskou stříkačkou. Po velmi pěkné ukázce, která sklidila úspěch jsme se o dva týdny později 14.července dali znovu dohromady a zúčastnili se oslav přes kopec sousedního sboru ve Stařechovicích, kde oslavili 110.výročí založení sboru.

 

Následující sobotu 21. července jsme se chtěli zúčastnit i do třetice oslav našich sousedních bratrů ze Zdětína, kteří oslavili 130. výročí založení sboru.

 

Bohužel pro plnění neodkladných úkolů jsme se nemohli dostavit za což se upřímně omlouváme.

 

28. července náš sbor čekal slavnostní den, při kterém náš sbor v Lutotíně oslavil 90. výročí založení sboru. V tento den proběhla členská schůze s předáním ocenění našim členům dále následovalo předání z rukou pana starosty naší obce Bílovice-Lutotín bratra Jana Tomana historicky prvního praporu našeho sboru. Po společném obědě proběhlo přivítání sborů a následná mše svatá se závěrečným vysvěcením praporu.

 

Po všech povinnostech nás čekalo přátelské posezení. Velice si vážíme vzácné návštěvy z Okresního sdružení hasičů v Prostějově, kterými byli bratr pan Jan Brabec, dále starosta okrsku bratr Oldřich Bezslezina a velitel okrsku bratr Petr Látal.

Také děkujeme všem sestrám a bratrům ze sousedních sborů i všem občanům, kteří se podíleli na oslavě a společně s námi tento mimořádný den oslavili.

 

V letních měsících jsme zajišťovali napouštění bazénů našim občanům. Ve středu 7. srpna jsme oslavili 75. výročí našeho bratra pana Čestmíra Kunčíka.

 

V neděli 2. září se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo první soutěže v požárním útoku O hodový pohár v Bílovicích.Družstvo ve velké konkurenci obsadilo poslední 10.místo, ale získalo první zkušenosti z těchto klání.

Následující den 3. září se náš sbor zapojil do příprav a průběhu tradičního Hodového pondělí, které se stalo významnou společenskou akcí.

 

V sobotu 8. září se naše družstvo mladých hasičů přihlásilo na druhou soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH Krasice. Naše mladá naděje se umístila na 12.místě ze 17 zúčastněných.

 

Následující měsíc v pátek 26. října jsme se zúčastnili okrskového námětového cvičení v Kostelci na Hané.Záměrem cvičení byla imitace hašení požáru myslivecké chaty v Kostelecké honitbě.

 

Druhý den v sobotu 27. října byl uspořádán lampiónový průvod naší obcí, při kterém nás doprovázel první letošní sníh.

V průběhu letošního roku nás potkaly i smutné chvíle.Postupně jsme se zúčastnili posledního rozloučení bratrů z okolních sborů bratra pana Františka Bašného, bratra pana Bohuslava Klváčka a bratra pana Josefa Cinka.

 

V dalším bodě zprávy bychom chtěli vyzdvihnout a velice si vážíme spolupráce se sbory z Bílovic, Kostelce na Hané, Lešan, Zdětína, Ohrozimi a touto cestou jim poděkovat.

 

Závěrem zprávy děkuji všem členům, kteří se podílí na chodu a udržení našeho sboru a kteří pracují pro naši obec.

Také děkuji za péči o náš sbor starostovi okrsku bratru Oldřichu Bezslezinovi a veliteli okrsku bratru Petru Látalovi.

 

Nám všem přeji hodně sil do další společné práce a do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu.

 

TOPlist