588 002 273

Lutotín

oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Lutotín

 

Vážení přátelé,

letošní rok jsme zahájili podporou sborů Kostelec na Hané a Bílovice při pořádání již tradičního společného hasičského plesu v sokolovně v Kostelci na Hané. V lednu jsme se zúčastnili okrskové hodnotící valné hromady.

 

V sobotu 9.3. jsme se naposledy rozloučili s naším přítelem Pavlem Sedlákem. V průběhu roku jsme zajistili naši účast na posledních rozloučeních s bratry hasiči našeho okrsku i z okolních sborů.

 

V sobotu 22.6. jsme vyjeli s koňskou stříkačkou taženou výstavními koňmi na oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích. Bylo nám ctí, že s námi jel a stříkačku obsluhoval bratr Vladimír Dostál, který pro náš sbor vykonal mnoho záslužné práce.

 

S našimi členy jsme oslavili významná kulatá Životní výročí, v červnu s Věrou Tomanovou, v červenci s Janem Dostálem a v říjnu s Josefem Drápalem, Svatební den bratra Patrika Sopka, 30. říjen, nám unikl.

V září jsme spolupracovali se spolky při pořádání Hodového pondělí na hřišti v Bílovicích. Dále jsme byli partnery pořadatelů kulturních a sportovních akcí v našem okrsku.

 

Udržujeme zakonzervovanou techniku a po částech stěhujeme naši techniku a výzbroj do nové garáže.

Všem vám, kteří jste se podíleli na naší činnosti děkujeme a přejeme klidné prožití předvánočního času, spokojené Vánoce a do nového kulatého roku 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a klid a pohodu ve vašich rodinách.

 

 

                                                                                                                                           Jan   T o m a n

 

 

 

TOPlist