oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

 

  Vyvěšeno

 

 

 

 

 

     Sňato

 

 

 

 

    Název


01. 12. 2023      31. 12. 2023     Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví svazku obcí na rok 2024
28. 11. 2022      31. 12. 2023     Návrh rozpočtu obce Bílovice - Lutotín na rok 2024
28. 11. 2022      31. 12. 2023     Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílovice - Lutotín na r. 2025 - 2028
27. 11. 2023      13. 12. 2023     Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na rok 2025 - 2028
27. 11. 2022      13. 12. 2023     Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na rok 2024
27. 11. 2022      31. 12. 2023     Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2024
13. 11. 2023      31. 03. 2024      10. rozpočtové opatření v roce 2023
1. 11. 2023      16. 11. 2023       Opatření obecné povahy - znovuzavedení hraničních kontrol
24. 10. 2023      24. 11. 2023     Oznámení o zveřejnění VV - požární řád obce
16. 10. 2023      31. 03. 2024      9. rozpočtové opatření v roce 2023
05. 10. 2023      31. 12. 2023     Publicita projektu Systém sběru odpadů Mikroregionu Kostelecko
05. 10. 2023      31. 03. 2024     Usnesení ZO č. 5/2023 z 25. 09. 2023
15. 09. 2023      26. 09. 2023      Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2023 dne 25.09.2023
11. 09. 2023      31. 03. 2024      8. rozpočtové opatření v roce 2023
01. 09. 2023      15. 10. 2023     Lutotín uzavírka - oprava povrchu komunikace
01. 09. 2023      15. 10. 2023     Odbor dopravy - Uzavírka Lutotín
21. 08. 2023      31. 03. 2024     Rozhodnutí "Náhrada rušeného železničního přejezdu polní cestou"
15. 08. 2023      31. 03. 2024     7. rozpočtové opatření v roce 2023
31. 07. 2023      16. 08. 2023     VV Rozhodnutí_Optická trasa Kostelec  - Lešany
31. 07. 2023      17. 09. 2024      VV - Omezení nakládání s povrchovými vodami
29. 07. 2023      31. 03. 2024     Usnesení ZO č. 4/2023 z 19. 7. 2023
30. 06. 2023      30. 06. 2024      Schválený Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh

          - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín

         - Výkaz zisku a ztrát MŠ

          - Rozvaha MŠ

          - Příloha MŠ

          - Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín

          - Výkaz zisku a ztráty 2022 - Obec Bílovice-Lutotín

         - Rozvaha 2022 - Obec Bílovice-Lutotín

          - Příloha 2022 - Obec Bílovice-Lutotín
12. 07. 2023      31. 08. 2023      Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 12. 7. 2023 č. 1/2023 o vyhlášení období zvýšeného
                                                          nebezpečí  vzniku požárů

11. 07. 2023      20. 07. 2023      Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2023 dne 19.07.2023
07. 07. 2023      31. 03. 2024      6. rozpočtové opatření v roce 2023
01. 07. 2023      31. 03. 2024      Usnesení ZO č. 3/2023 z 21. 6. 2023
14. 06. 2023      30. 06. 2023      Návrh závěrečného účtu Vodovodu pomoraví svazku obcí za rok 2022
13. 06. 2023      22. 06. 2023      Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2023 dne 21.06.2023
12. 06. 2023      30. 06. 2023      Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2022
rozvaha MK 2 
výkaz zisku a ztráty
příloha k účetní závěrce 2022
 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
09. 06. 2023      26. 06. 2023      VV - oznámení Optická trasa Kostelec - Lešany
02. 06. 2023      31. 03. 2024     5. rozpočtové opatření v roce 2023
29. 05. 2023      30. 06. 2024     Mikroregion Kostelecko - oznámení o zveřejňování dokumentů
29. 05. 2023      16. 06. 2023    Záměr na prodej pozemku 3/2023 část parcely 184/2 v k.ú. Lutotín
29. 05. 2023      16. 06. 2023     Záměr na prodej pozemku 4/2023 část parcely 131 v k.ú. Bílovice
29. 05. 2023      16. 06. 2023     Záměr na pronájem pozemku č.5 /2023 část parcely 260/1 v k.ú. Bílovice
24. 05. 2023      30. 06. 2024        Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín
- Výkaz zisku a ztrát MŠ
- Rozvaha MŠ
- Příloha MŠ
- Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín
- Výkaz zisku a ztráty 2022 - Obec Bílovice-Lutotín
- Rozvaha 2022 - Obec Bílovice-Lutotín
- Příloha 2022 - Obec Bílovice-Lutotín
20. 05. 2023      31. 03. 2024      Usnesení ZO č. 2/2023 z 10. 5. 2023
10. 05. 2023      31. 03. 2024      4. rozpočtové opatření v roce 2023
02. 05. 2023      11. 05. 2023      Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2023 dne 10.05.2023
24. 04. 2023      26. 05. 2023      VV - hromadný předpis - daň z nemovitostí
21. 04. 2023      09. 05. 2023      Záměr na pronájem pozemků 1208, 1224, 1225, 1237 ostatní plocha v KÚ Bílovice
14. 04. 2023      31. 03. 2024      3. rozpočtové opatření v roce 2023
23. 03. 2023      11. 04. 2023       VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA společné povolení Ekostability VT
14. 03. 2023      31. 03. 2024       2. rozpočtové opatření v roce 2023
06. 03. 2023      31. 03. 2024       Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
03. 03. 2023      31. 03. 2024        Usnesení ZO č. 1/2023 z 22. 2. 2023
23. 02. 2023      10. 03. 2023       Záměr přímého prodeje prodej pozemků 631 a 632  v kú. Lutotín pro lesní cestu Bělecká
20. 02. 2023      31. 03. 2024       1. rozpočtové opatření v roce 2023
14. 02. 2023      23. 02. 2023        Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2023 dne 22.02.2023
13. 02. 2023      16. 03. 2023        Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Zásad územ. rozvoje Ol. kraje 2019-2023
13. 02. 2023      01. 03. 2023        Ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 16.3.2022
12. 01. 2023      31. 03. 2024        Schválený rozpočet MŠ Bílovice na  r. 2023
12. 01. 2023      31. 05. 2023        Termín zápisu dětí do MŠ v Bílovicích
12. 01. 2023      31. 03. 2023       11. rozpočtové opatření v roce 2022
12. 01. 2023      31. 03. 2024       Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín 2023
01. 01. 2023      31. 03. 2023      Usnesení ZO č. 7/2022 z 28. 12. 2022
20. 12. 2022      29. 12. 2022      Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2022 dne 28.12.2022
12. 12. 2022      31. 03. 2023      10. rozpočtové opatření v roce 2022
09. 12. 2022      31. 03. 2023      Návrh rozpočtu obce Bílovice - Lutotín na rok 2023
09. 12. 2022      31. 03. 2023      Návrh rozpočtu a výhledu rozpočtu MŠ Bílovice na rok 2023 - 2024
08. 12. 2022      31. 03. 2023      Usnesení ZO č. 6/2022 z 28. 11. 2022
05. 12. 2022      21. 12. 2022      Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 65 v Lutotíně
05. 12. 2022      21. 12. 2022      Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 79 v Lutotíně
03. 12. 2022      29. 02. 2023       Informace o zapisovatelech voleb. komisí pro VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY dne 13-14. ledna

                                                     (I.kolo)
03. 12. 2022      29. 02. 2023      Informace o době a místě konání voleb pro VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  dne 13-14. ledna

                                                     (I.kolo)
03. 12. 2022      21. 12. 2022     Návrh rozpočtu vodovodu Pomoraví s.o. na rok 2023
03. 12. 2022      21. 12. 2022     Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na rok 2023
01. 12. 2022      05. 01. 2023      VV - Návrh zadání Územního plánu Lešany
28. 11. 2022      29. 02. 2023       Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
21. 11. 2022      29. 11. 2022       Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2022 dne 28.11.2022
16. 11. 2022      31. 03. 2023      9. rozpočtové opatření v roce 2022
14. 11. 2022      29. 02. 2023      Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ
                                                     REPUBLIKY

07. 11. 2022      24. 11. 2022      Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kostelec na Hané
27. 10. 2022      31. 03. 2023      Usnesení ustavujícího ZO č. 5/2022 z 17. 10. 2022
19. 10. 2022      31. 03. 2023      8. rozpočtové opatření v roce 2022
14. 10. 2022      30.10. 2022       Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Ol. kraje - Aktualizace č.5
07. 10. 2022      18. 10. 2022      Pozvánka na ustavující zasedání ZO č. 5/2022 dne 17.10.2022
22. 08. 2022      31. 03. 2023      7. rozpočtové opatření v roce 2022
31. 08. 2022      31. 03. 2023      Usnesení ZO č. 4/2022 z 22. 8. 2022
31. 08. 2022      25. 09. 2022      Oznámení o době a místě konání voleb do  zastupitelstev obcí
30. 08. 2022      30. 09. 2022      Výzva úřadu pro zast. státu
22. 08. 2022      31. 03. 2023      6. rozpočtové opatření v roce 2022
12. 08. 2022      23. 08. 2022      Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2022 dne 22.08.2022
03. 08. 2022      25. 09. 2022      Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby  do  Zastupitelstev obcí
03. 08. 2022      25. 09. 2022      Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby  do  Zastupitelstev obcí
27. 07. 2022      16. 09. 2022      Veřejná vyhláška - Omezení nakládání s povrchovými vodami
25. 07. 2022      25. 09. 2022      Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby  do  Zastupitelstev obcí
07. 07. 2022      31. 03. 2023      5. rozpočtové opatření v roce 2022
01. 07. 2022      31. 03. 2023      Mikroregion Kostelecko - oznámení o zveřejňování dokumentů
30. 06. 2022      12.08. 2022       Veřejná vyhláška - veř. projed. akt. č. 5 ZÚR OK
30. 06. 2022      31. 03. 2023      Usnesení ZO č. 3/2022 z 29. 6. 2022
30. 06. 2022      31. 07. 2022      Výběrové řízení na hospodářku obce Bílovice-Lutotín
30. 06. 2022      25. 09. 2022      Volby do ZO 2022 - Oznámení - počet čl. zast.,  seznam vol. obv., počty podp.
30. 06. 2022      30. 06. 2023      Schválený závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:
- Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín
- Výkaz zisku a ztráty 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
- Rozvaha 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
- Příloha 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
- Závěrečný účet za rok 2021  - Obec Bílovice-Lutotín
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín
- Výkaz zisku a ztrát MŠ 2021
- Rozvaha MŠ
- Příloha MŠ
02. 06. 2022      24. 06. 2022      Návrh závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví za rok 2021
14. 06. 2022      30. 06. 2022      Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2021
- příloha k účetní závěrce 2021
 - rozvaha MK 2
 - výkaz FIN 2-12M
 - výkaz zisku a ztráty
 - závěrečný účet MK 2019 FIN
 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13. 06. 2022      21. 06. 2022        Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2022 dne 20.06.2022
13. 06. 2022      31. 03. 2023        4. rozpočtové opatření v roce 2022
31. 05. 2022      30. 06. 2022        Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh
          - Návrh závěrečný účet r. 2021 - Obec Bílovice - Lutotín  
          - Výkaz FIN 2-12  - Obec Bílovice-Lutotín
          - Výkaz zisku a ztráty 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
          - Rozvaha 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
          - Příloha 2021 - Obec Bílovice-Lutotín
          -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  - Obec Bílovice-Lutotín
          - Výkaz zisku a ztrát MŠ
          - Rozvaha MŠ
          - Příloha MŠ
25. 05. 2022      31. 03. 2023        Usnesení ZO č. 2/2022 z 16. 5. 2022
22. 05. 2022      31. 03. 2023        3. rozpočtové opatření v roce 2022
19. 05. 2022      18. 06. 2022        Seznam přijatých dětí do MŠ Bílovice - Lutotín
08. 05. 2022      17. 05. 2022        Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2022 dne 16.05.2022
25. 04. 2022      27. 05. 2022        VV FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
25. 04. 2022      03. 05. 2022        Oznámení o vypnutí elektřiny dne 2.5.2022 od 7:30 do 16:30
21. 04. 2022      16. 07. 2022        Informace k zápisu do MŠ Bílovice - Lutotín
21. 04. 2022      16. 07. 2022        Zvláštní zápis do MŠ pro ukrajinské občany
13. 04. 2022      31. 03. 2023        2. rozpočtové opatření v roce 2022
11. 04. 2022      27. 04. 2022        Opatření obecné povahy-stanovení míst. úpravy provozu
25. 03. 2022      31. 12. 2022        Usnesení ZO č. 1/2022 z 16. 03. 2022
25. 03. 2022      16. 05. 2022        Záměr na prodej stavební parcely 184/11 v Lutotíně
25. 03. 2022      17. 05. 2022        Záměr prodeje stavebních pozemků v Lutotíně
23. 03. 2022      08. 04. 2022        Schválení stavebního záměru - komunikace Bílovic
21. 03. 2022      07.04. 2022         Nařízení státní veterinární správy
09. 03. 2022      31.03. 2023         1. rozpočtové opatření v roce 2022
08. 03. 2022      17. 03. 2022        Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2022 dne 16.03.2022
01. 03. 2022      31. 03. 2022       Záměr na prodej pozemku 184/11 v KÚ Lutotín
10. 02. 2022      28. 02. 2023       Oznámení o návrhu opatř. obec. povahy - DZ zastávek BUS Lutotín
31. 01. 2022      31. 03. 2023       Schválený rozpočet Mikroregionu Kostelecko na r. 2022
31. 01. 2022      31.03. 2022         14. rozpočtové opatření v roce 2021
31. 01. 2022      16. 02. 2022        MZE - Národní plán povodí - opatření obecné povahy
24. 01. 2022      31. 03. 2022        13. rozpočtové opatření v roce 2021
12. 01. 2022      28. 02. 2022        VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o  svobodném
                                                            přístupu k informacím

12. 01. 2022      31. 03. 2023        Oznámení o zveřejnění dokumentů
12. 01. 2022      31. 12. 2022        OZV č. 3/2021 o nočním klidu
12. 01. 2022      28. 02. 2022        Veřejná vyhláška vydání Akt. č. 4 ZÚR OK
10. 01. 2022      31. 03. 2023        Schválený rozpočtový výhled Obce Bílovice-Lutotín na roky 2022 - 2025
10. 01. 2022      31. 03. 2023        Schválený rozpočet Obce Bílovice-Lutotín na rok 2022
10. 01. 2022      31. 03. 2023        Schválený rozpočet a rozpočtový výhled MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2022
07. 01. 2022      31. 03. 2022        Usnesení ZO č. 7/2021 z 29. 12. 2021
01. 01. 2022      31. 12. 2022        Schválený rozpočet Vodovodu Pomoraví na rok 2022
21. 12. 2021      30. 12. 2021        Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2021 dne 29.12.2021
21. 12. 2021      31. 03. 2022        12. rozpočtové opatření v roce 2021
13. 12. 2021      31. 03. 2022        Návrh rozpočtu obce Bílovice - Lutotín na rok 2022
13. 12. 2021      31. 03. 2022        Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025
13. 12. 2021      31. 03. 2022        Návrh rozpočtu a výhledu rozpočtu MŠ Bílovice na rok 2022 - 2024
10. 12. 2021      31. 03. 2022        Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2022
10. 12. 2021      27. 12. 2021        OZV č. 2 o místním poplatku za obecní systém odp. hospodářství
10. 12. 2021      27. 12. 2021        OZV č. 1 o stanovení obec. syst. odp. hospodářství
04. 12. 2021      31. 12. 2021        Usnesení ZO č. 6/2021 z 24. 11. 2021
03. 12. 2021      31. 12. 2021        Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2022
03. 12. 2021      31. 03. 2022        11. rozpočtové opatření v roce 2021
01. 12. 2021      18. 12. 2021       Návrh rozpočtu  Mikroregionu Kostelecko na r. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588 002 273

Lutotín