oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

 

  VYVĚŠENO     SŇATO            NÁZEV

_____________________________________________________________________________________________

 

16. 02. 2018        27. 02. 2018      Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2018

14. 02. 2018        27. 02. 2018       Zadávací dokumentace "Nakládání s odpady v obci Bílovice - Lutotín"

08. 02. 2018        27. 02. 2018       Záměr prodeje pozemku 246/1 v KÚ Bílovice

25. 01. 2018        28. 02. 2018       VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném
                                                              přístupu k informacím

16. 01. 2018        16. 02. 2018       9. rozpočtové opatření v roce 2017

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Schválený rozpočet MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

08. 01. 2018        31. 12. 2018      Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2018

07. 01. 2018        07. 02. 2018      Usnesení ZO č. 8/2017 z 28. 12. 2017

03. 01. 2018        31. 12. 2018      Rozpočet mikroregionu Kostelecko na rok 2018

13. 12. 2017       27. 01. 2018       Oznámení o místě a době konání prezidentské volby

12. 12. 2017        29. 12. 2017      Pozvánka na zasedání ZO č. 8/2017

12. 12. 2017        31. 12. 2017      Veřejná vyhláška o zařazení místních komunikací do kategorií

12. 12. 2017        31. 12. 2017      Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2018

12. 12. 2017        19. 12. 2017      Pozvánka na zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR

11. 12. 2017        30. 12. 2017       Návrh rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín na rok 2018

11. 12. 2017        31. 12. 2020       Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019-2020

11. 12. 2017        31. 12. 2017       8. rozpočtové opatření v roce 2017

30. 11. 2017        31. 12. 2017       Usnesení ZO č. 7/2017 z 20. 11. 2017

13. 11. 2017       27. 01. 2018        Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro prezidentské volby

13. 11. 2017       27. 01. 2018        Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro prezidentské volby

24. 11. 2017       27. 12. 2017        Návrh rozpočtu Mikroregionu Kostelecko na rok 2018

15. 11. 2017       01. 12. 2017        Rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace Bílovice"

15. 11. 2017       31. 12. 2017        7. rozpočtové opatření v roce 2017

12. 11. 2017       21. 11. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2017

10. 11. 2017       27. 01. 2018        Stanovení min. počtu členů volební komise

25. 10. 2017       31. 12. 2017        6. rozpočtové opatření v roce 2017

09. 10. 2017       30. 10. 2017        Oznámení o zahájení územního řízení Kanalizace Bílovice

04. 10. 2017       22. 10. 2017        Informace o době a místě konání voleb

19. 09. 2017       31. 12. 2017        IV. rozpočtové opatření v roce 2017

25. 09. 2017       31. 12. 2017        V. rozpočtové opatření v roce 2017

17. 09. 2017       17. 10. 2017         Usnesení ZO č. 6/2017 ze 7. 9. 2017

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k pozemku 300/1 v KÚ Bílovice

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k zem. poz. v KÚ Bílovice

11. 09. 2017       28. 09. 2017         Záměr změnit nájemní smlouvu k zem. poz. v KÚ Lutotín

30. 08. 2017       08. 09. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2017

24. 08. 2017       24. 09. 2017        Usnesení ZO č. 5/2017 z 14. 8. 2017

21. 08.20176      22. 10.2017        Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do Parlamentu České republiky

21. 08. 2017       22. 10. 2017        Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21. 08. 2017       22. 10. 2017        Stanovení min. počtu členů volební komise

19. 08. 2017       30. 09. 2017        Veřejná sbírka za účelem shromáždění finančních prostředků pro pomoc občanům z č. p. 78 v Lutotíně
                                                               postižených požárem RD

07. 08. 2017       15. 08. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2017

08. 08. 2017       25. 08. 2017        Záměr prodeje pozemku 1267 v k. ú. Bílovice

01. 08. 2017       31. 12. 2017        III. rozpočtové opatření v roce 2017

31. 07. 2017       16. 08. 2017        Veřejná vyhláška - Změna č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

31. 07. 2017       31. 08. 2017        Usnesení ZO č. 4/2017 z 21. 7. 2017

19. 07. 2017       31. 12. 2017        II. rozpočtové opatření v roce 2017

13. 07. 2017       24. 07. 2017        Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2017

22. 06. 2017       20. 09. 2017        Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemku 312/5 v KÚ Bílovice.

06.06. 2017        30. 06. 2017         Schválená účetní závěrka obce Bílovice- Lutotín za rok 2016  včetně příloh:

                                                                   - protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016

                                                                   - rozvaha

                                                                   - výkaz zisku a ztráty

                                                                   - příloha za rok 2016

                                                                   - inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31.12.201                                       
                                                                    - zápis z kontroly provedené na základě zákona č.320_2001 Sb

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 

06.06. 2017      30. 06. 2017         Schválená účetní závěrka MŠ Bílovice za rok 2016  včetně příloh:

                                                                   - protokol o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2016

                                                                   - rozvaha

                                                                   - výkaz zisku a ztráty

                                                                   - příloha k MŠ za rok 2016

                                                                   - inv. zpráva o provedené inv. majetku MŠ k 31.12.2016

                                                                   - zápis z kontroly MŠ provedené na základě zákona č.320_2001 S  

 

05. 06. 2017        31. 12. 2020        Oznámení rozpočet a rozpočtový výhled Mikroregionu Kostelecko

 

22. 05. 2017       31. 12. 2017        I. rozpočtové opatření v roce 2017

21. 05. 2017       21. 06. 2017         Usnesení ZO č. 3/2017 z 11. 5. 2017

16. 05. 2017       05. 06. 2017         Závěrečný účet  Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2016,  včetně příloh:

                                                                  - zpráva DSO VP 2016 - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva DSO VP 2016

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15. 05. 2017        30. 06. 2018             Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - rozvaha MŠ

                                                                  - výkaz zisku a ztráty obce

                                                                  - výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15. 05. 2017        26. 06. 2017          Veřejná vyhláška - oznámení řízení o změně č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

03. 05. 2017        12. 05. 2017          Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2017

03. 05. 2017        22. 05. 2017          Oznámení veřejnou vyhláškou aktualizace č.2b ZÚR OK

02. 05. 2017        05. 06. 2017          Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2016“,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o hospodaření

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

 

28. 04. 2017        10. 05. 2017        Energet.  úspory objektu SDH č.p.65 v Lutotíně" Z.D.  (zadávací dokumentace)

27. 04. 2017        30. 05. 2017         Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017

25. 04. 2017        01. 06. 2017         Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ

24. 04. 2017        15. 05. 2017         Návrh -    Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín,  včetně příloh:

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - rozvaha MŠ

                                                                  - výkaz zisku a ztráty obce

                                                                  - výkaz zisku a ztráty MŠ

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

12. 04. 2017        29. 04. 2017         Nařízení stat. města Prostějov č.2/2017 o záměru zadat zpracování Lesních hospodářských osnov.

04. 04. 2017        06. 05. 2017        OZV 1/2017, kterou se stanoví  část společného školského obvodu ZŠ

05. 04. 2017        06. 05. 2017         Vodovod POMORAVÍ - rozpočtové oznámení

05. 04. 2017        06. 05. 2017         Vodovod POMORAVÍ - rozpočtový výhled

03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 214/3 v KÚ Bílovice

  03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 134/2 v KÚ Lutotín

  03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 258/5 v KÚ Lutotín

03. 04. 2017        21. 04. 2017         Záměr prodeje pozemku 420/3 v KÚ Lutotín

02. 04. 2017       31..12.. 2017         Schválený rozpočet obce Bílovice-Lutotín na rok 2017

  02. 04. 2017       31. 12.  2017         Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na roky 2018-2021

  02. 04. 2017        02. 05. 2017         Usnesení ZO č. 2/2017 z 23. 3. 2017

  23. 03. 2017        30. 04. 2017         Oznámení o zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vodovodu Pomor

  03. 03. 2017        30. 03. 2017         Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bílovice-Lutotín 2018-2020

  15. 03. 2017        24. 03. 2017         Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2017

  07. 03. 2017        24. 03. 2017         Záměr koupě nemovitosti č. p. 24 v Lutotíně včetně pozemku parcelové číslo 118

  03. 03. 2017        30. 04. 2017        Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2017

  03. 03. 2017        30. 04. 2017        Navrh- Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílovice Lutotín na roky 2018 - 2021

  03. 03. 2017        08. 04. 2017         Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ v Kostelci na Hané

  30. 01. 2017        17. 03. 2017        Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č.1 územního plánu Bílovice - Lutotín

  30. 01. 2017        03. 03. 2017        Oznámení o zahájení projednávání změny č.1 Územního plánu obce Bílovice - Lutotín

  25. 01. 2017        25. 02. 2017         Usnesení ZO č. 1/2017 z 24. 1. 2017

  20. 01. 2016        20. 02. 2017         Výroční zpráva obce za r. 2016 o poskytování informací

  16. 01. 2017        24. 01. 2017         Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2017

  11. 01. 2017        31. 01. 2017         Mimořádné veterinární opatření

  10. 01. 2017        31. 01. 2017         Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

  10. 01. 2017        31. 01. 2017         Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

  05. 01. 2017        31. 01. 2017         Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 35 (kadeřnictví) v Bílovicích

  05. 01. 2017        31. 01. 2017         Záměr prodeje nemovitosti č.p. 51 v KÚ Lutotín

  01. 01. 2017        01. 02. 2017         Usnesení ZO č. 7/2016 z 22. 12. 2016

  14. 12. 2016        23. 12. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 7/2016

  03. 12. 2016        04. 01. 2017         Usnesení ZO č. 6/2016 z 23. 11. 2016

  29. 11. 2016        16. 12. 2016         Návrh rozpočtu vodovodu Pomoraví na rok 2017

  15. 11. 2016        24. 11. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 6/2016

  07. 11. 2016        30. 11. 2016         "Aktualizace č. 2b ZÚR OK a upraveného Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b ZÚR OK na udržitelný

                                                                rozvoj území"

  07. 11. 2016        23. 11. 2016         Návrh rozpočtu mikroregionu Kostelecko na rok 2017

  09. 10. 2016        09. 11. 2016         Usnesení ZO č. 5/2016 z 5. 10. 2016

  27. 09. 2016        06. 10. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 5/2016

  22. 09. 2016        08. 09. 2016         Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

  20. 09. 2016        21. 10. 2016         Záměr Ol. kraje bezúplatně převést nemovitý majetek.

  07. 09. 2016        15. 09. 2016         Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do krajského zastupitelstva.

  02. 09. 2016        03. 10. 2016         Usnesení č.4-2016

  24. 08. 2016        25. 09. 2016         Zápis finančního výboru Obce Bílovice-Lutotín č. 1-2016

  15. 08. 2016        24. 08. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 4/2016

  08. 08. 2016        07. 10. 2016         Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  08. 08. 2016        07. 10. 2016         Stanovení min. počtu členů volební komise

  25. 07. 2016        24. 08. 2016         Dodatek návrhu zadání změny č.1 ÚP obce Bílovice-Lutotín

  25. 07. 2016        24. 08. 2016         Veřejná vyhláška - dodatek změny Územního plánu obce Bílovice-Lutotín

  25. 06. 2016        25. 07. 2016         Usnesení ZO č. 3/2016 z 16.6.2016

  08. 06. 2016        17. 06. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 3/2016

  19. 05. 2016        09. 06. 2016         Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2015“, jehož  součástí je:

                                                                 - Zpráva Vodovodu Pomoraví za rok 2015

                                                                 - Výkaz FIN VP

                                                                 - Rozvaha VP

                                                                 - Příloha VP

                                                                 - Výroční zpráva VP

                                                                 - Závěrečný účet Vodovodu Pomoraví za rok 2015

  12. 05. 2016        25. 05. 2016         "Výzva o zahájení zadávacího řízení" - Zadávací dokumentace hřiště Bílovice-Lutotín"

  09. 05. 2016        25. 05. 2016         Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko, svazku obcí za rok 2015“, jehož

                                                                  součástí je i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015“

                                                                  - příloha k účetní závěrce

                                                                  - rozvaha

                                                                  - výkaz 2-12M

                                                                  - výkaz zisku a ztráty

                                                                  - závěrečný účet

                                                                  - zpráva o hospodaření

                                                                  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

   20. 04. 2016        20. 05. 2016         Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu v Bílovicích novým mapováním

   27. 03. 2016        27. 04. 2016         Usnesení ZO č. 2/2016 z 17.3.2016

   12. 02. 2016        29. 02. 2016         Rozhodnutí o zrušení TP - Veronika Zlámalová

   12. 02. 2016        29. 02. 2016         Rozhodnutí o zrušení TP - Petr Zlámal

   18. 03. 2016        31. 05. 2016         Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol kraje ...

   18. 03. 2016        03. 04. 2016         Návrh stanov spolku KaRaBíLe

   09. 03. 2016        18. 03. 2016         Pozvánka na zasedání ZO č. 2/2016

   29. 02. 2016        18. 03. 2016         Návrh rozpočtu obce Bílovice-Lutotín na rok 2016

   25. 02. 2016        25. 03. 2016         Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín za rok 2015 včetně příloh

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr směny pozemku parc. číslo 260/3 a pozemku parc. č. 308/19

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr směny pozemku parc. číslo 69/1 a pozemku parc. č. 93/1

   15. 02. 2016        15. 03. 2016         Záměr prodeje pozemku parc. číslo 69/8

   18. 02. 2016        19. 03. 2016        Návrh zadání ZMĚNA č. 1 UP Bílovice - Lutotín

   15. 02. 2016        02. 03. 2016          Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

   18. 02. 2016        19. 03. 2016          VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního
                                                                  plánu Bílovice-Lutotín

   02. 02. 2016        02. 03. 2016        Výroční zpráva obce za r.2015 o poskytování informací

   01. 02. 2016        17. 02. 2016          Zveřejnění záměru na úpravu výše nájemného k NP Lutotín č. p. 79

   01. 02. 2016        17. 02. 2016          Zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. p.132 obchod Bílovice

   01. 02. 2016        29. 02. 2016          Usnesení ZO č.1/2016 z 26.1.2016

   14. 01. 2016        01. 02. 2016          Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Zlámala Petra

   14. 01. 2016        01. 02. 2016          Usnesení o ustanovení opatrovníka pí. Zlámalové Veroniky

   26. 01. 2016        08. 03. 2016          Zápis dětí do MŠ Bílovice

   18. 01. 2015        27. 01. 2016          Pozvánka na zasedání ZO č. 1/2016"

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          VV OZŘ - zrušení TP paní V. Zlámalové

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          VV OZŘ - zrušení TP pana P. Zlámala

   14. 01. 2016        31. 01. 2016          Pozvánka na semináře ke kotlíkovým dotacím

 

 

 Název (do 2015)

 

  Vyvěšeno

 

 

 

 

 

  Sejmuto

 

 

 

 

 

           „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Bílovice“

 

30. 12. 2015

29. 12. 2015

 

29. 12. 2015

23. 12. 2015

14. 12. 2015

01. 12. 2015

01. 12. 2015

04. 12. 2015

11. 11. 2015

02. 11. 2015

20. 10. 2015

07. 10. 201

07. 10. 2015

07. 10. 2015

 

09. 09. 2015

09. 09. 2015

09. 09. 2015

09. 09. 2015

26. 08. 2015

21. 08. 2015

17. 08. 2015

12. 08. 2015

29. 07. 2015

20. 07. 2015

20. 07. 2015

07. 07. 2015

30. 06. 2015

26. 06. 2015

07. 07. 2015

08. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

01. 06. 2015

30. 05. 2015

30. 05. 2015

28. 05. 2015

18. 05. 2015

30. 04. 2015

08. 04. 2015

11. 05. 2015

30. 04. 2015

28. 05. 2015

25. 04. 2015

24. 04. 2015

11. 04 . 2015

22. 03.  2015

22. 03.  2015

22. 03. 2015

07. 03. 2015

26. 02. 2015

26. 02. 2015

26. 02. 2015

26. 02. 201526. 02. 2015

26. 02. 2015

26. 02. 2015

 

10. 02. 2015

06. 02. 2015

06. 02. 2015

10. 02. 2015

06. 02. 2015

06. 02. 2015

02. 02. 2015

02. 02. 2015

27. 01. 2015

18. 01. 2015

18. 01 2015

26. 11. 2014

26. 11. 2014

26. 11. 2014

03. 10. 2014

03. 10. 2014

03. 10. 2014

03. 10. 2014

03. 10. 2014

03. 10. 2014

20. 05. 2014

22. 09. 2014

 

 

29. 01. 2016

 

29. 01. 2016

25. 01. 2016

23. 12. 2015

18. 12. 2015

18. 12. 2015

20. 12. 2015

12. 12. 2015

11. 11. 2015

16. 10. 2015

16. 11. 2015

16. 11. 2015

 

09. 10. 2015

09. 10. 2015

09. 10. 2015

26. 09. 2015

15. 09. 2015

31. 08. 2015

21. 08. 2015

17. 08. 2015

30. 08. 2015

30. 08. 2015

30. 07. 2015

31. 07. 2015

26. 07. 2015

31. 07. 201

31. 07. 2015

 

15. 07. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

17. 06. 2015

08. 06. 2015

28. 06. 2015

21. 05. 201

21. 05. 201521. 05. 2015

 

19. 05. 2015

31. 05. 2015

30. 06. 201

30. 06. 2015

 

15. 06. 2015

05. 05. 2015

21. 04. 2015

06. 04. 2015

16. 04. 2015

16. 04. 2015

17. 03. 2015

27. 03. 2015

27. 03. 2015

27. 03. 2015

27. 03. 2015

27. 03. 2015

06. 03. 2015

06. 03. 2015

27. 02. 2015

27. 03. 2015

27. 03. 201527. 03. 2015

03. 03.  2015

27. 03. 2015

06. 02. 2015

06. 02. 2015

18. 02. 2015

12. 12. 2014

12. 12. 2014

20. 01. 2015

11. 11. 2014

11. 11. 2014

11. 11. 2014

01. 12. 2014

11. 11. 2014

11. 11. 2014

25. 06. 2014

15. 11. 2014

 

588 002 273

588 002 265

Lutotín

Bílovice