• Poplatky Bílovice Lutotín - Bílovice Lutotín

Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Kancelář: 588 002 273
Bílovice - Lutotín
oficiální stránky
Lutotín 588 002 273
Přejít na obsah

 
Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6. a to ve výši 600,- Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 600,- Kč za objekt v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné." Pro platbu můžete použít tento QR kód.
 
 
 

Poplatek za psa je ve výši 50,- Kč s variabilním symbolem 1341 je splatný do 30.6.  Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce č. 8323701/0100, do spec. symbolu uveďte číslo popisné, variabilní symbol je vždy 1340. Do zprávy pro příjemce napište "příjmení, část obce a číslo popisné." Pro platbu můžete použít tento QR kód.
 
 

Poplatek za odvádění odpadních vod je ve výši 2030,-Kč/osoba/rok s variabilním symbolem 2111. Poplatek je splatný v hotovosti na OÚ nebo na účet obce č. 8323701/0100 do 30.11. Pro platbu můžete použít tento QR kód.
 

Návrat na obsah