oficiální stránky

Bílovice - Lutotín

TOPlist

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o  svobodném přístupu  k informacím.

1/2022 - Poskytnutí informace dle z.106_1999-investiční plány obce

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o  svobodném přístupu  
 k informacím

6/2021 - Poskytnutí informace dle z.106_1999-oprava příjezdové komunikace anm

5/2021 - Žádost o poskytnutí informace dle zák.106_1999 Sb_finanční náhrada

4/2021 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - oprava komunikace na parc. č. 177 Lutotín

3/2021 - Poskytnutí informace dle z.106_1999-Informace o pozemku 329_1 v k.ú. Bílovice
 2/2021 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - Využití č.p. 39 Bílovice

1/2021 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - péče o seniory a rizikové osoby v době pandemie

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o  svobodném přístupu   k informacím

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném  přístupu k informacím.

 

Odpovědi na žádost o informace dle Inf. Z. 106/1999 poskytnuté v roce 2019

 

1 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - udržení vody v krajině

2 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - příkazní smlouvy

3 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - zápisy OZ, závěrečný účet

4 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - závěrečný účet za rok 2019

5 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - kácení a uskladnění materiálu

6 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - závěrečný účet za rok 2016

7 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - č.j. 0031

8 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - kontaktní údaje

9 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - IČ zhotovitele a smlouva o dilo

10 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 - TDI, KD, nakládka, cesta


Odpovědi na žádost o informace dle Inf. Z. 106/1999 poskytnuté v roce 2018

 

Odpověď na Žádost č. 3 - Poskytnutí informace dle z.106_1999 Sb anm

 

Odpověď na žádost o informace dle Inf.Z. 106/1999

Odpověď na žádost o informace dle Inf. Z. 106/1999 - dlužník PO

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

 

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - CODES CZ s.r.o.

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - Kross, s.r.o. anm

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - REMA AOS, a.s

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - Základní informace o stavu veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - zaslání inv. plánů obce pro r. 2017

 

- Odpověď na žádost o informace dle InfZ - Nakládání s odpady v obci Bílovice-Lutotín

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím.

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název: Obec Bílovice Lutotín

 

2. Důvod a způsob založení

 

Obec Bílovice - Lutotín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

 

Samospráva Zastupitelstvo - 9 členů Státní správa Ing. Hochvald Miroslav - starosta Smutný Martin - místostarosta Reichstädterová Věra - účetní

 

4. Kontaktní spojení

 

Obecní úřad Bílovice - Lutotín Bílovice 39 798 41 Kostelec na Hané

Telefon:

Kancelář Bílovice:

588 00 22 65

mobil:

792251793

Kancelář Lutotín:

588 00 22 73

Fax:

E-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com , obec.bilovice@seznam.cz

 

Internetové stránky: www.bilovice-lutotin.cz

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Bílovice - Lutotín Bílovice 39 798 41 Kostelec na Hané

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Obecní úřad Bílovice Bílovice 39 798 41 Kostelec na Hané

Obecní dům Lutotín

Lutotín 79

798 41 Kostelec na Hané

 

4.3. Úřední hodiny:

 

Obecní úřad Bílovice:

 

Pondělí: 13.30 – 17.00

Středa: 13.30 – 17.00

 

Obecní dům Lutotín

 

Pondělí: 10.00 – 12.00

Středa: 10.00 – 12.00

Čtvrtek: 16.00 – 18.00

 

4.4.Telefonní čísla

 

Kancelář

Bílovice: 588 00 22 65

Lutotín: 588 00 22 73

Mobil starosty: 792 251 793

 

4.5. Číslo faxu: Není

 

4.6. Adresa internetové stránky www.bílovice-lutotin.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny obec.bilovice@seznam.cz

 

4.8.Datová schránka

 

63bar5k

 

5. Bankovní spojení

 

Komerční banka Prostějov a.s. číslo účtu: 8323701/0100

ČNB č. ú. 94-1813791/0710

 

6. IČ: 00288012

 

7. DIČ: CZ00288012

 

8. Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2.

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2015 - souhrn - příjmy - výdaje

 

9. Žádosti o informace Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Bílovice - Lutotín - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů - Odhlášení psa z evidence

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Bílovice – Lutotín

 

14. Předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Ústava České republiky Listina základních práv a svobod

 

14.1.

Nejdůležitější používané Nejdůležitější používané předpisy

předpisy

 

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Bílovice- Lutotín vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

Poplatek za: ověření podpisu 30,00Kč

 

ověření listiny i započaté 30,00Kč

 

kopírování A4 1,50 Kč

 

kopírování A4 obou stranný 2,00 Kč

 

kopírování A3 2,50 Kč

 

kopírování A3 obou stranný 3,00 Kč

 

Vyhlášení 50,00Kč

 

vylepení reklamních letáků za 1 m2 5,00 Kč

 

poskytování služeb internetu dle tarifu ze vstupného dle počtu prodaných lístků

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Bílovice - Lutotín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

 

 

"Informace 2016/1 - zde odkaz na pdf1 dle žádosti f. Istav Media, s.r.o. z 29.1.2016"

 

 

588 002 273

Lutotín